Teràpia Visual

La visió s'aprèn per tant la podem entrenar.

El 80% de la informació processada en el cervell ens arriba a través del sistema visual.

El desenvolupament de la teràpia visual és a través d'un conjunt de disciplines, el seu objectiu comú és optimitzar la visió.

Entenem la visió com ”la capacitat del nostre cervell per a entendre el que veiem”.


La nostra forma d'entendre la teràpia visual és des d'una visió holística; on “el tot” transcendeix a la suma de les parts, destacant la importància de la interdependència de cadascuna d'aquestes. Aquesta integració de les parts és una activitat dinàmica i en evolució.

L'entrenament visual ens dóna l'oportunitat d'aprendre a utilitzar el sistema visual de manera més eficient, percebent i processant millor la informació visual.

Per tant, la teràpia visual o entrenament visual és un procés optomètric destinat a millorar les habilitats visuals que no aconsegueixin un nivell òptim del seu rendiment en nens i adults.

Les habilitats visuals són la capacitat de l'individu de mantenir un acte visual sense esforç. Aquestes ens proporcionaran una comoditat de visió pròxima i visió llunyana.


Quan les habilitats visuals, com els moviments oculars, la binocularitat, el sistema d'enfocament i la percepció visual, no presenten una bona integració i coordinació visuomotora, poden derivar en problemes per a fer treballs prolongats en visió llunyana o pròxima, així com, dificultat en l'atenció, concentració i memòria.


L'entrenament visual està basat en un programa personalitzat d'uns exercicis visuals actius i passius, per a millorar les disfuncions visuals de caràcter muscular o sensorial.

Ens ajuda a millorar la dificultat en la lecto-escriptura, la fatiga visual, el mal de cap, visió borrosa, visió doble, les disfuncions binoculars, insuficiència de convergència, miopies , estrabismes, ambliopies i presbícia.

L'objectiu de la teràpia visual en Holocrom és:

  • Desenvolupar les habilitades visuals fins a integrar-les i automatitzar-les.
  • Alleujar i millorar els sintomes de les molèsties visuals
  • Millorar la qualitat de rendiment escolar, laboral i esportiu de la persona.

Com el nostre comportament és dinàmic i està en continu canvi, la teràpia visual és totalment individualitzada, per a poder aconseguir l'objectiu de realitzar la teràpia que cadascun necessiti.