Teràpia auditiva

El sistema d’estimulació neuro-auditiu pot millorar els casos de dèficit d’atenció, la memòria auditiva, el llenguatge i la lecto-escriptura. També pot influir en alteracions de la salut emocional.

El processament auditiu es la capacitat que té el nostre cervell de reconèixer i d’interpretar els estímuls nerviosos.

Quan hi ha un mal processament auditiu por afectar al llenguatge, la lecto-escriptura, la memòria auditiva i la comprensió que es necessària en l’aprenentatge de l’estudiant.

Els principals síntomes són:

 • Dificultat de l’escolta i recordar l’informació verbal
 • Problemes del llenguatge i l’audició
 • Problemes de concentració
 • Problemes de memòria
 • Dificultat per llegir o escriure
 • Problemes de comprensió lectora
 • Confusió en alguns sons o paraules
 • Dificultat per realitzar ordres seqüencials
 • Baix rendiment escolar
 • Dèficit d’atenció
 • Dislèxia
 • Alteracions de la conducta com hiperactivitat, agressivitat...
 • Audició molesta o dolorosa
 • Depressió o ansietat
 • Acúfens

El sistema auditiu té una dimensió física, “quant se sent” i té una dimensió perceptiva, “com se sent”.  Amb l'audiometria funcional podem valorar si tenim afectat la percepció o la quantitat d’audició. Si es la percepció de l’audició podem fer servir el sistema d’estimulació neuro-auditiu.

Entendre el que et dieun és molt més que escoltar