Rendiment esportiu

 

És important tenir una visió holística i multidisciplinària en el desenvolupament de les òptimes capacitats de l'esportista, això ens ajuda a abordar amb més èxit les diferents dificultats visuals i el rendiment en l'esport.

Els experts consideren que més d'un 85% de la informació sensorial que rebem és d'origen visual.  La major part de les respostes en l'esport són una rèplica a estímuls visuals.

La implicació de la visió en l'esport serà més rellevant depenent del requeriment visual en cada esport.

El poder realitzar un moviment corporal mecànic, com seria:  al  tennis colpejar la pilota, en bàsquet encistellar, a futbol seguir la trajèctoria de la pilota.... depèn directament de la capacitat de visualitzar, per endavant, el resultat de l'acció corporal.

Per dur a terme una acció esportiva, s’ha de crear una imatge visual que em resolgui una situació i, tot seguit, executar muscularment l'acció.

Els esportistes tenen desenvolupades unes habilitats visuals superiors a la resta de la població. Aquestes habilitats visuals podrien optimitzar-se i aconseguir així un major rendiment.