Posturologia

Què és la posturología?

La postura, és l'adaptació que el cos realitza als sistemes de captació d'informació de l'exterior i de l'interior del nostre organisme.

Aquests sistemes ens permeten tenir constantment referències de “on estem” en relació a l'espai, “on estan” les coses i mantenir-nos en equilibri.

Aquesta captació d'informació es realitza a través dels nostres ulls tant a nivell de captació de llum com de la musculatura extraocular, dels receptors dels nostres peus, la nostra pell, el nostre sistema bucal, el sistema vestibular i altres òrgans interns com els fusos tendinosos i viscerals integrats tots a través del sistema nerviós central.

Com influeix el sistema visual en la postura?

La posturología contemplada des de l'optometria, estudia la influència del sistema visual en relació al sistema tònic postural, la seva regulació, alteracions i adaptacions.

Permet el tractament dels problemes funcionals en l'estabilitat procedents del sistema visual.

Contemplar els dèficits de refracció i les habilitats visuals en relació al sistema tònic postural ens atorga la capacitat de relacionar-nos en l'espai amb una correcta integració visuomotora per a ajustar amb precisió el moviment corporal com a resposta a estímuls visuals tan rellevants en el rendiment acadèmic.

Tot aquest complex engranatge està en relació amb la forma d'integrar el que “veiem” i com arriba la informació a ser processada.