Miopia

Miopia és l'estat refractiu en el qual un objecte llunyà enfoca per davant de la retina quan l'ull es troba en repòs.

La persona amb miopia veu borrós des de lluny.
La miopia comporta un canvi en l'estructura de l'ull, per això es percep borrós, però abans o durant aquest canvi estructural també es dóna un canvi funcional, perceptual i segurament emocional.
Cada individu ha de rebre al seu temps i justa mesura un o una combinació de tractaments per poder controlar o disminuir la seva miopia.

Existeixen diferents tècniques aplicables a controlar la progressió de la miopia. Després de realitzar una exhaustiva anàlisi visual i detectar quines són les dificultats en les habilitats visuals i perceptuals de cada persona, es planteja un tractament personalitzat per controlar i/o disminuir la miopia com poden ser:

Entrenament visual, mètode Holocrom, adaptació de lents de contacte “orto-K”, permeables al gas....