Hipermetropia

L'hipermetropia s'origina per que la mesura axial del globus ocular és menor de la seva potència focal. A diferència de la miopia en l'hipermetropia el cristal·lí pot compensar aquest defecte en gran manera. Per aquest motiu la gran majoria dels hipermètropes no precisen ulleres per veure bé.

Aquest enfocament del cristal·lí si dura un temps perllongat pot causar un cansament i disminuir la comoditat en la visió propera.
És una disfunció visual que es pot corregir també amb ulleres o amb lents de contacte.