Filtres de color

La llum fa visible el món exterior i així el nostre cervell rep informació que la transforma en la nostra realitat.

Es evident la importància que te la llum per l’ individu, per la seva visió i pel seu desenvolupament.

Tots sabem que la llum blanca conte tot l’espectre de colors i que aquesta llum quan travessa els nostres ulls activa el procés d’ informació visual, per tant, el color participa activament en la nostra visió, el pensament, el coneixement, els sentiments i les emocions.

ulleres de filtres de color

Es a partir de l’any 1994, quant a Holocrom comencem a utilitzar com a eina terapèutica els filtres de color davant dels nostres ulls. 

La teràpia de filtres de color Holocrom ens permet estimular, entrenar, integrar i millorar el nostre sistema visual, a més de  potenciar l’ integració visiopostural i visioauditiu .   

La teràpia de color es pot realitzar a qualsevol edat, es fàcil i dona una  resposta  efectiva i ràpida.

Els ulls reben llum, sense llum no existeix la visió