Normes bàsiques d'ergonomia

 

Adoptar una POSTURA CORRECTA quan s'està ASSEGUT. S'ha de disposar d'un seient adequat (que permeti una postura correcta de l'esquena i regulable en altura, de tal forma que arribi a recolzar totalment la planta dels peus -al terre o en un reposapeus-, formant un angle de 90º: l'angle dels genolls, l'esquena amb les cames i l'angle del colze).

Una taula amb una altura adequada i amb el plànol inclinat (20º per llegir, 10º per escriure i 0º per manipular), per mantenir una postura el més alçada durant la tasca. Si no es pogués inclinar, usar un faristol per al llibre de lectura i escriptura, treballar a una distància una mica més allunyada del paper. La taula ha d'estar situada al costat d'una finestra, de tal forma que en aixecar el cap pugui mirar al lluny i relaxar la vista.evolució ergonomia

En llegir en una taula, els avantbraços han d'estar recolzats sobre el plànol de treball i NO es deu llegir movent el CAP, sinó només els ulls.
Una postura incorrecta provocarà trastorns a nivell de:

  • Vèrtebres.
  • Sistema respiratori (la postura cap a davant dificulta la respiració).
  • Sistema digestiu (aquesta postura exerceix pressió sobre l'abdomen).
  • Sistema circulatori (dificultats circulatòries per una posició de les cames).