Entrenament visual

La visió es pot APRENDRE, per tant es pot entrenar.

El 80 % de la informació processada en el cervell ens arriba a través del sistema visual. 

L'entrenament visual és un procés optomètric destinat a millorar les habilitats visuals que no aconsegueixin un nivell òptim o realitzin una despesa d'energia innecessària.

Quan les habilitats visuals, com els moviments oculars, la binocularitat, el sistema d'enfocament i la percepció visual, no presenten una bona integració i coordinació visuomotriu, es poden tenir problemes per realitzar treballs prolongats en visió propera amb una bona atenció i rendiment visual.

L'entrenament visual millora les fatigues visuals, miopies adquirides per males postures, els moviments oculars, les disfuncions binoculars, les insuficiències d'enfocament, la percepció visual i la interpretació cognitiva.

L'entrenament visual està basat en uns exercicis visuals actius i passius realitzats per millorar les disfuncions visuals de caràcter neuromuscular o neurosensorial.

L'entrenament visual ens dóna l'oportunitat d'aprendre a usar el sistema visual de manera més eficient percebent i processant millor la informació visual.