Dificultats de lectoescriptura

 

Quan a l’hora de llegir la velocitat lectora és baixa, no entenem allò que llegim,  saltem de línia, estem davant d’una dificultat en el procés de la lectura.

Llegir és l’habilitat de reconèixer i comprendre els símbols escrits. 

Durant el procés de la lectura es realitza un procés òptic i un procés cognitiu.

En el procés òptic hi han uns moviments oculars, d’enfoc i de binocularitat, que ens permeten realitzar una lectura còmoda i ràpida.

En el procés cognitiu, s’identifiquen les lletres de la paraula escrita usant les habilitats visuals de discriminació, entre d’altres. La grafia passa a fonema. Una vegada tenim la sonorització de la paraula, el procés avança com si es tractés d’una paraula escoltada, i si aquesta és familiar, el lector accedeix a la memòria del seu vocabulari, donant-li un significat a la mateixa.

Mentre que en la lectura la grafia passa a fonema, en l’escriptura el fonema passa a grafia.

Els estadis de la lecto-escriptura passen per tres etapes:

  1. Desenvolupament del procés perceptiu: reconeixement de la imatge.
  2. Desenvolupament del procés sensomotriu (més en l’escriptura que en la lectura): automatització del moviment.
  3. Desenvolupament del procés cognitiu: associació d’idees donant-lis una comprensió i significat.

Per tot això, es molt important tenir una bona entrada d’informació visual, auditiva i d’execució motriu.