Quan a l’hora de llegir la velocitat lectora és baixa, no entenem allò que llegim,  saltem de línia, estem davant d’una dificultat en el procés de la lectura.

Llegir és l’habilitat de reconèixer i comprendre els símbols escrits. 

Durant el procés de la lectura es realitza un procés òptic i un procés cognitiu.

En el procés òptic hi han uns moviments oculars, d’enfoc i de binocularitat, que ens permeten realitzar una lectura còmoda i ràpida.

En el procés cognitiu, s’identifiquen les lletres de la paraula escrita usant les habilitats visuals de discriminació, entre d’altres. La grafia passa a fonema. Una vegada tenim la sonorització de la paraula, el procés avança com si es tractés d’una paraula escoltada, i si aquesta és familiar, el lector accedeix a la memòria del seu vocabulari, donant-li un significat a la mateixa.

Mentre que en la lectura la grafia passa a fonema, en l’escriptura el fonema passa a grafia.

Els estadis de la lecto-escriptura passen per tres etapes:

 1. Desenvolupament del procés perceptiu: reconeixement de la imatge.
 2. Desenvolupament del procés sensomotriu (més en l’escriptura que en la lectura): automatització del moviment.
 3. Desenvolupament del procés cognitiu: associació d’idees donant-lis una comprensió i significat.

Per tot això, es molt important tenir una bona entrada d’informació visual, auditiva i d’execució motriu.

Dificultats de rendiment escolar

 

Si el seu fill, o vostè, presenta alguns d’aquests símptomes, es probable que una o mes habilitats visuals no estan correctament integrades.

Les habilitats visuals repercuteixen directament en el rendiment escolar.

Alguns dels símptomes que podem trobar quant el sistema visual no es eficaç son:

 • Al llegir es salta de línees i utilitza el dit com indicador o belluga el cap quan llegeix.
 • En tasques de visió propera (ordinador, lectura o manualitats) presenta fatiga visual.
 • Té problemes de comprensió lectora.
 • Dificultats en l´ortografia o la cal·ligrafia.
 • Es distreu amb facilitat i té pèrdues de concentració al llegir o mantenir una conversa.
 • Adopta postures incorrectes al realitzar feines en visió propera.
 • Veu borrós a diferents distàncies o té dificultats d’enfocament al canviar de distàncies.
 • Després d’una tasca en visió propera presenta mal de cap, es frega els ulls o té un parpelleig excessiu.
 • Veu doble i se li belluguen les lletres.
 • Li costa calcular distàncies, cau sovint o es dóna cops amb els objectes.
 • Presenta inseguretat espaïal o inestabilitat al caminar.
 • Baix rendiment laboral i esportiu.

En alguns diagnòstics, com: la lateralitat creuada, la dislèxia, els problemes d’aprenentatge, la cinetosi, la lordosi, l’escoliosi o les migranyes; el sistema visual té una implicació molt directe.

La visió s’aprèn, per tant es pot entrenar