Una òptima correlació de les habilitats visuals influeixen directament en una millora del rendiment intel·lectual, físic, esportiu i emocional.

Quan les habilitats visuals no són adequades, es creen dificultats en la lectura, escriptura, destresa en la realització de les tasques escolars i per tant en l'aprenentatge acadèmic, podent fins i tot ser la causa d'alguns dels diagnòstics d'hiperactivitat, o TDA.

L'intent de compensar l'habilitat visual descompensada, crea una alta demanda energètica que repercutirà segons cada individu en, el seu aprenentatge acadèmic, la seva vitalitat, el seu comportament i la seva forma de veure i per tant de “entendre el món”.

Dificultats de rendiment escolar

 

Si el seu fill, o vostè, presenta alguns d’aquests símptomes, es probable que una o mes habilitats visuals no estan correctament integrades.

Les habilitats visuals repercuteixen directament en el rendiment escolar.

Alguns dels símptomes que podem trobar quant el sistema visual no es eficaç son:

 • Al llegir es salta de línees i utilitza el dit com indicador o belluga el cap quan llegeix.
 • En tasques de visió propera (ordinador, lectura o manualitats) presenta fatiga visual.
 • Té problemes de comprensió lectora.
 • Dificultats en l´ortografia o la cal·ligrafia.
 • Es distreu amb facilitat i té pèrdues de concentració al llegir o mantenir una conversa.
 • Adopta postures incorrectes al realitzar feines en visió propera.
 • Veu borrós a diferents distàncies o té dificultats d’enfocament al canviar de distàncies.
 • Després d’una tasca en visió propera presenta mal de cap, es frega els ulls o té un parpelleig excessiu.
 • Veu doble i se li belluguen les lletres.
 • Li costa calcular distàncies, cau sovint o es dóna cops amb els objectes.
 • Presenta inseguretat espaïal o inestabilitat al caminar.
 • Baix rendiment laboral i esportiu.

En alguns diagnòstics, com: la lateralitat creuada, la dislèxia, els problemes d’aprenentatge, la cinetosi, la lordosi, l’escoliosi o les migranyes; el sistema visual té una implicació molt directe.

La visió s’aprèn, per tant es pot entrenar