Binocularitat

La Binocularidad és la capacitat visual perquè els dos ulls treballin simultàniament d'una manera precisa i coordinada, proporcionant una visió confortable. Per aconseguir això els ulls han de tenir habilitats similars per poder treballar com si anessin un només.

  • Un control inadequat de la binocularidad pot produir els següents símptomes:
  • Desviament d'un o tots dos ulls (estrabisme)
  • Visió doble Visió en 3 Dimensions (estereopsi) reduïda
  • Supressió de la visió d'un ull
  • Fatiga visual o maldecaps
  • Evitar el treball d'a prop Comprensió lectora reduïda

La teràpia visual a través d'exercicis monoculars (un ull només) permet que cada ull desenvolupi al màxim les seves habilitats visuals individualment i a través d'exercicis binoculars aconsegueix potenciar al màxim el treball coordinat de tots dos ulls i la tridimensionalitat.