Astigmatisme

En aquest cas hi ha un error d'enfocament diferent en cada meridià de l'ull. El desenfocament és més gran quan la diferència entre un meridià i l'altre és major.
Aquesta disfunció sol produir maldecaps en intentar enfocar.

Podem corregir aquesta disfunció amb ulleres o amb lents de contacte.