Acomodació

L'acomodació és la capacitat de l'ull per poder enfocar (veure nítid) a la distància a la qual mirem. En un sistema visual eficaç ha d'existir una bona:

  • Flexibilitat d'enfocament per fer canvis d'enfocament a prop-lluny i lluny-prop d'una manera ràpida i eficaç.
  • Amplitud d'acomodació per poder mantenir durant una estona perllongada tasques d'a prop sense cansar-nos

Quan el nostre cervell no envia l'ordre adequada, la musculatura encarregada per a això no es contrau o relaxa prou i poden aparèixer els següents símptomes:

  • Visió borrosa
  • Fatiga visual o maldecaps durant o després de la lectoescriptura
  • Augment del temps necessari per copiar de la pissarra
  • Evitar el treball de prop
  • Comprensió lectora reduïda

La teràpia visual treballa exercicis per igualar la capacitat d'enfocament de cada ull i aconseguir un enfocament eficaç i sostingut binocular (amb els dos ulls alhora) a qualsevol distància.