Psicomotricitat

El desenvolupament de la visió no es produeix de forma aïllada, sinó que ho fa paral·lelament al desenvolupament motor de l'individu.

Tot comença quan el bebè fixa la seva atenció en els objectes propers (pit, mà, mare….). Més endavant a mesura que el seu desenvolupament motor l'hi permet, comença a reptar, gatejar i finalment caminar. Li interessessin objectes llunyans, es fixa en ells i va en la seva cerca. Tot això li permetrà tenir consciència de la seva posició, de l'espai i de la relació espacial dels objectes.

Totes aquestes experiències, li van a permetre equilibrar el seu sistema propioceptiu, postural, enfocament visual, coordinar moviments precisos oculars, adquirir la consciència de la percepció espacial i obtenir una interpretació correcta de la informació visual. 

Quan l'individu no ha “après” a establir les connexions neurològiques visuoposturals de forma adequada es van a produir alteracions o dèficits en el processament de la informació visual.

Per a això, abans de començar a desenvolupar un programa d'entrenament visual personalitzat, és convenient valorar la maduresa de la psicomotricitat i si el nen ho requereix comencem a treballar el seu procés maduratiu.