Post cirurgia refractiva

Després d'una intervenció de cirurgia refractiva poden aparèixer irregularitats cornials causant una disminució de l'agudesa visual.

En aquests casos es pot recuperar aquesta reducció de l'agudesa visual després de l'adaptació de lents de contacte específicament dissenyades.

Aquesta adaptació requereix un examen minuciós per a l'elecció de la lent de contacte que millor s'adapti en cada cas.