Integració visuomotriu

La integració visuomotriu és la sincronització de l'ull amb la resta del cos. És a dir, la nostra visió fa de guia oferint una informació a la resta del cos perquè els moviments siguin exactes i precisos. 

Està molt relacionat amb la binocularidad, i és fonamental en habilitats escolars com l'escriptura, retallar, acolorir, copiar… i esportives: copejar, encistellar, xutar…

Una integració visuomotriu deficient pot provocar els següents símptomes:

  • Escriptura pobre
  • Psicomotricitat fina deficient
  • Baix rendiment esportiu

La Teràpia Visual aconsegueix millorar aquesta habilitat a través d'exercicis de:

  • Psicomotricitat gruixuda: amb jocs de pilota on cal encistellar i copejar…
  • Psicomotricitat fina: millorant l'habilitat dels nostres dits i en concret nostra pinça fonamental en qualsevol activitat manual de precisió i a través d'exercicis de coordinació ull-mà.