Control Miopia

La miopia és una dificultat de la visió des de lluny, podem veure amb claredat els objectes de prop, però borrosos els objectes des de lluny.

Avui dia la miopia és considerada una pandèmia per l'OMS, s'estima que la meitat de la població mundial serà miop en 2050.

La miopia pot anar augmentant de manera progressiva a curt o a llarg termini.

La incidència de la miopia està incrementant a causa d'uns certs canvis d'hàbits.

  • Antecedents familiars
  • Disminució del temps a l'aire lliure
  • Ús excessiu de la nostra visió propera
  • Augment d'hores davant de dispositius digitals

Es desenvolupa de manera contínua durant el creixement del nen, sent un bon moment per a intervenir optometricament en minimitzar la seva progressió.

Diversos meta-anàlisis han mostrat que es pot reduir la progressió de la miopia mitjançant diverses intervencions en comparació amb l'ús d'ulleres, lents de contacte monofocals o placebo.

Existeixen diferents tipus de tractaments:

L'atropina al 0,01% i pirenzepina realitzat per l'Oftalmòleg (eficàcia entre el 60% i el 77% d'acord amb diversos estudis).

La ortoqueratologia (lents de contacte d'ús nocturn).

Les lents de contacte multifocals o de desenfocament perifèric.

En últim lloc les ulleres multifocals i/o bifocals. Després d'un examen visual complet, valorem les diferents opcions optomètriques i adaptem lents de contacte dissenyades per a reduir la velocitat a la qual progressa la miopia.